O događaju

Konferencija stavlja u fokus digitalnu transformaciju, prvenstveno zbog njenog uticaja na razvoj privrede čime postaje izazov ali i prilika za jačanje konkurentnosti privrednih subjekata. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji tu tehnologiju koristi te je u neprestanoj interakciji sa svim učesnicima u poslovnom procesu. Stoga će naglasak ovogodišnje konferencije biti usmjeren na četvrtu industrijsku revoluciju, globalne trendove razvoja i investicije, te izazove tehnologija koji podržavaju digitalnu transformaciju.

Drugi dan konferencije naglasak se stavlja na Smart City koncept kao grad u kojem investicije u ljudski kapital, tradicionalnu (transport) I modernu (IKT) infrastrukturu uz mudro upravljanje prirodnim resursima i aktivno učešće građana podstiču održivi ekonomski rast i povećavaju kvalitet života. Rešenja o pametnim gradovima uzimaju u obzir različite zahtjeve, ograničenja i izazove sa kojima se susreću gradovi. Kako uočiti i efikasno odgovoriti na te izazove, reći će nam oni koji su uspješno implementirali smart rješenja.