Dan 1
December 2, 2020
8:00 pm - 8:05 pm

Uvod

Panel: Digitalna ekonomija

Christian Rupp
Radi na polju digitalne transformacije u javnom sektoru, nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima
Roi Shaposhnik
Direktor marketinga i poslovnog razvoja u ELTA Systems Cyber Division Dynamic
Mihailo Jovanović
Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode
Srđan Rajčević
Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Panel : Digitalna transformacija, izazov ili šansa za razvoj prirede Zapadnog Balkana

Vedrana Ajanović
Viši stručni saradnik u BIT centru Tuzla
Jürgen Kappenmann
Savjetnik, stručnjak i rukovodilac projekata u Karer Consulting
Tamara Simić
Diplomirani ekonomista - Elas metalexpert LLC
Filip Mrdak
Rukovodilac projekta u Centru za digitalnu transformaciju
Dragana Kokot
Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove u PKRS
Dan 2
December 3, 2020
8:00 pm - 8:05 pm

Uvod

Panel: Gradovi budućnosti

Drago Gverić
Direktor Inovacionog centra Banja Luka
Klemens Himpele
Direktor informacionih tehnologija (CIO) grada Beča,
Peter Geršić
Ekspert za razvoj i pametne zajednice u Gradskoj Opštini Novo mesto

Projekti za “grad budućnosti”

Siniša Marčić
Ekspert u Regionalnom savjetu za saradnju - RCC
Georgije Mihajlović
Zamjenik generalnog direktora Telegroup doo Banja Luka
Goran Starčević
Rukovodilac Sektora automatizacije
Marina Dimova
Glavni tehnički stručnjak za upravljanje u UNDP-u