Srđan Rajčević

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Marina Dimova

Glavni tehnički stručnjak za upravljanje u UNDP-u

Mihailo Jovanović

Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode

Oleg Maštruko

Glavni urednik i kolumnist hrvatskog IT poslovnog časopisa i web stranice Mreža

Dragana Kokot

Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove u PKRS

Filip Mrdak

Rukovodilac projekta u Centru za digitalnu transformaciju

Roi Shaposhnik

Direktor marketinga i poslovnog razvoja u ELTA Systems Cyber Division Dynamic

Peter Geršić

Ekspert za razvoj i pametne zajednice u Gradskoj Opštini Novo mesto

Christian Rupp

Radi na polju digitalne transformacije u javnom sektoru, nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima