Christian Rupp

Radi na polju digitalne transformacije u javnom sektoru, nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima

Peter Geršić

Ekspert za razvoj i pametne zajednice u Gradskoj Opštini Novo mesto

Roi Shaposhnik

Direktor marketinga i poslovnog razvoja u ELTA Systems Cyber Division Dynamic