Đorđe Ćelić

Prof. dr Đorđe Ćelić, docent na Univerzitetu u Novom Sadu

Bojana Maraš

Menadžer za odnose s javnošću, Mtel Digitalna Fabrika

Goran Janković

Viši savjetnik i istraživač u Agenciji za razvoj preduzeća Eda Banja Luka
1

Mirko Pešić

v.d. direktor Naučno tehnološkog parka Čačak (NTP Čačak)