Pranvera Kastrati

Ekspert za ekonomsku i digitalnu povezanost u Vijeću za regionalnu saradnju

Boris Todorović

Docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta poslovnih studija

Radiša Vićević

Pomoćnik direktora za infrastrukturu i investicije u Naučno tehnološkom parku Beograd

Goran Vukmir

Šef kancelarije Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u Banja Luci

Svjetlana Perković

Pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje i načelnik Sektora za informacione tehnologije