Mihajlo Savić

Nastavnik na katedri za Računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta