Armin Ridžalović

SpecialityMenadžer u Ernest&Young revizorskoj kući
Armin Ridžalović je menadžer u EY Consultingu, gdje radi u timu za poslovnu transformaciju koji radi sa klijentima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Armin ima istoriju rada u industriji menadžment konsaltinga i IT industriji. Iskustvo u poslovnoj i digitalnoj transformaciji, kao i u izgradnji kapaciteta javnog sektora. Vješt u bankarstvu, poboljšanju finansija i definisanju operativnog modela finansija, razvoju BI-ja, analitici podataka (SQL i SAS), upravljanju projektima i platformama za izvještavanje. Isporučio je više implementacija zajedničkih servisnih centara, razvoj KPI-a i projekte optimizacije procesa. Takođe, radio je na projektima testiranja otpornosti na stres sa bankama iz i van EU, u skladu sa EBA i metodologijama po mjeri. Trenutno vodi timove za optimizaciju procesa i digitalnu transformaciju za klijente iz različitih industrija, kao što su nafta i gas, rudarstvo, farmacija, finansije i poljoprivreda. Prije zaposlenja u EY, Armin je dvije godine radio kao konsultant u Deloitteu, kao dio savjetodavnog tima za rizike za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Armin je takođe radio u lokalnoj IT kompaniji specijalizovanoj za razvoj kompleksnih softverskih rešenja za sektor zdravstva, sa više od 20 implementacija u regionu. Armin ima master usmjeren na finansije i usluge finansijskog upravljanja sa Univerziteta u Sarajevu. On je član Međunarodnog instituta za poslovnu analizu (IIBA), trenutno ima titulu Certified Business Analysis Professional (CBAP).

All session
by Armin Ridžalović