1

Belma Ramić-Brkić

SpecialityVanredni profesor i dekan Fakulteta računarskih nauka i informacionih Sistema Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
Dr. Belma Ramić-Brkić je vanredni profesor i dekan Fakulteta računarskih nauka i informacionih Sistema Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST), te je dijelom radne grupe digitalnog inovacijskog huba its4Health. Doktorirala je na International Digital Laboratory, Warwick Manufacturing Group (WMG) pri Univerzitetu u Warwicku, UK. Magistrirala (2009) i diplomirala (2006) sa pohvalama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Objavljivala je radove na međunarodnim konferencijama i časopisima. Zanimaju je istraživačke teme kao što su serious games, vizualizacija i vizualna percepcija, multimodalna percepcija, digitalizacija kulturne baštine, interakcija čovjeka i računara, i ICT u obrazovanju. Belma Ramić-Brkić trenutno koordinira tri projekta: • SHELeadersVR, EACEA Creative Europe, SSST, partner, 2022-2025 • e-VIVA (598307 EPP-1-2018-1 AL-EPPKA2-CBHE-JP) – Enhancing and Validating Service-Related Competencies in Versatile Learning Environments in Western Balkan Universities, 2018 – 2022. https://evivaproject.eu/ • Vector (NATO SPS Project G5711) – Virtual Evidence Capture Tool for Ordnance Recovery, 2020-2022.

Partnerska mreža its4Health, skupa sa Univerzitetom Sarajevo School of Science and Technology te Društvom za medicinski i biološki inžinjering u BiH, Institutom za standardizaciju BiH i Institutom za mjeriteljstvo BiH, zajednički osigurava izuzetnu istraživačku ekspertizu u kombinaciji sa industrijom, know-how i iskustvom jednako relevantnim za sve faze digitalizacijskog procesa.

U skladu sa svojom osnovnom misijom i resursima, its4Health će omogućiti podršku pravnim i fizičkim subjektima kroz sljedeće osnovne usluge:

  1. Reinventiranje poslovnih modela za usluge unutar zdravstvenog sistema
  2. Podsticanje inovacija i poduzetništva u zdravstvu
  3. Podrška certificiranju laboratorija, standardizaciji i inovaciji

Konačno, rad its4Health će predstavljati izuzetno značajnu testnu fazu za predstojeće procese digitalne transformacije zdravstvenog sektora Bosne i Hercegovine kao jedne od rijetkih zemalja srednjeg dohotka, koja nema ustanovljenu nacionalnu strategiju digitalne transformacije.

All session
by Belma Ramić-Brkić