Bojan Vojvodić

SpecialityProjekt menadžer u Deutsche Gessellschaft für Internationale Zussamenarbeit (GIZ) GmbH
Projekt menadžer u Deutsche Gessellschaft für Internationale Zussamenarbeit (GIZ) GmbH. Aktivan u temi podrške digitalizacije i inovacije u malim i srednjim preduzećima, digitalne transformacije gradova kao i u specifičnim oblastima kao što je digitalizacija u poljoprivredi. Regionalno iskustvo uključuje i druge teme i interese kao povoljno poslovno okruženje u WB6, specifični modeli finansiranja i realizacije projekata saradnje javnog i privatnog sektora, između ostalog i na temu digitalizacije.

Deutsche Gessellschaft für Internationale Zussamenarbeit (GIZ) GmbH je glavna njemačka razvojna agencija koja pruža usluge na polju međunarodne razvojne saradnje i edukacije. Od 1995. godine djeluje u Bosni i Hercegovini u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Trenutno u zemlji radi oko 100 domaćih i međunarodnih zaposlenica i zaposlenika. GIZ podržava ekonomsko-političku stabilizaciju zemlje i provođenje reformi. Težišta saradnje su održivi ekonomski razvoj i unapređenje zapošljavanja, razvoj energetskog sektora (energetska efikasnost i obnovljive energije) i reforma javne uprave. Još jedno od polja djelovanja je unapređenje regionalne saradnje između šest zemalja Zapadnog Balkana putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu. Program unapređuje regionalnu saradnju u procesu pristupa Evropskoj uniji između zemalja Jugoistočne Evrope u oblastima vanjske trgovine, biološke raznolikosti, energetske efikasnosti, modernizacije komunalnih usluga, te pravnih reformi i integracije u EU.

All session
by Bojan Vojvodić