Bojana Maraš

SpecialityMenadžer za odnose s javnošću, Mtel Digitalna Fabrika
Sa otvaranjem Digitalne fabrike počinje moj radni angažman u M:telu. Učestvovala sam u osmišljavanju koncepta i brendiranje same Digitalne fabrike. Koordinirala sam svim akademijama, organizacijom svih događaja, zadužena sam za vođenje projekata M:tel digitalne fabrike sa Vladom Crne Gore. Takođe, obavljam funkciju i PR i marketing menadžera u M:tel digitalnoj fabrici od otvaranja. Prije angažmana u M:tel, deset godina sam bila novinar dnevnog lista “Dan” gdje sam najviše izvještavala o inovacijama i preduzetništvu u Crnoj Gori.

M:tel digitalna fabrika je centar za razvoj tehnološkog preduzetništva, prvi besplatan coworking prostor, HUB koji je umrežio, uvezao i osnažio startap zajednicu u Crnoj Gori. M:tel digitalna fabrika, dio M:tel kompanije u Crnoj Gori, otvorena je 2017.godine. Od tada do danas održano je preko 500 predavanja o inovacijama, preduzetništvu, startapovanju. Za pet godina održano je pet startap akademija, namijenjenim startapovima u početnoj fazi razvoja , a do danas edukaciju, koja je trajala devet mjeseci po akademiji pohađalo je preko 300 preduzetnika. Akademije kao i coworking prostor su potpuno besplatni od otvaranja zato što je cilj kompanije M:tel umrežavanje lokalne zajednice.

All session
by Bojana Maraš