Boris Todorović

SpecialityDocent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta poslovnih studija
Osnovne studije informacionih tehnologija je završio u Australiji. Magistarske studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2008. godine, a odbranio je doktorsku tezu na Univerzitetu u Novom Sadu 2013. godine. Zaposlen je kao vanredni profesor na Fakultetu za informacione tehnologije i dizajn Univerziteta poslovnih studija. Takođe je docent na Ekonomskom fakultetu UNIBL. Proaktivni preduzetnik sa dugom istorijom izrade softverskih rešenja. Pomogao brojnim startup-ovima, malim i srednjim preduzećima i preduzećima širom Evrope, Amerike i Australije da pokrenu svoje proizvode i urade kvalitetne MVP-ove. Vrhunski softverski inženjer sa preko 15 godina iskustva, ali i projektni i portfolio menadžer, stručnjak za optimizaciju poslovnih procesa i lider.

All session
by Boris Todorović