Borislav Vukojević

SpecialityViši asistent u oblasti komunikologije
Borislav Vukojević viši je asistent na Studijskom programu za novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, radi kao individualni konsultant za UNESCO kao ekspert za medijsku i informacionu pismenost. Aktivan je istraživač novih medijskih tehnologija, a u zadnje vrijeme se bavi analizom generativne vještačke inteligencije, sa fokusom na obrazovanje. Kao banjalučki ekspert za vještačku inteligenciju koji prati njen razvoj, pokrenuo je Instagram profil na kom redovno objavljuje najnovije vijesti i sadržaje o AI, ali i primjere zadavanja kompleksnih promptova. Autor je dvije knjige, kao i više naučnih i stručnih radova iz oblasti komunikologije, medijske pismenosti, političke komunikacije i novih medija. Učestvovao je na više naučnih konferencija u regionu.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Borislav Vukojević