1

Borut Zrim

SpecialityŠef eksternih odnosa i menadžer projekta
omurje Tehnološki park (PTP), od 2018. godine i DIH Smart Manufacturing (DIH SM), je organizacija za poslovnu podršku (BSO) sa više od 150 preduzeća (uglavnom mala i srednja preduzeća), jakim međunarodnim vezama i iskustvom u programima Evropske unije. Promoviše transfer znanja, iskustava i tehnologija u privredu, što se ogleda u stvaranju novih poslova i dodanoj vrijednosti. Doprinosi povećanoj konkurentnosti inovativnog preduzetništva u regiji i promoviše stvaranje novih preduzeća fokusiranih na razvoj, zasnovanih na znanju, omogućavajući im spajanja i sinergije sa domaćim i stranim razvojnim, istraživačkim, finansijskim i tržišnim okruženjima.

Pomurje Tehnološki park (PTP), od 2018. godine i DIH Smart Manufacturing (DIH SM), je organizacija za poslovnu podršku (BSO) sa više od 150 preduzeća (uglavnom mala i srednja preduzeća), jakim međunarodnim vezama i iskustvom u programima Evropske unije. Promoviše transfer znanja, iskustava i tehnologija u privredu, što se ogleda u stvaranju novih poslova i dodanoj vrijednosti. Doprinosi povećanoj konkurentnosti inovativnog preduzetništva u regiji i promoviše stvaranje novih preduzeća fokusiranih na razvoj, zasnovanih na znanju, omogućavajući im spajanja i sinergije sa domaćim i stranim razvojnim, istraživačkim, finansijskim i tržišnim okruženjima. 

Ponuženi servisi: start-up centar (infrastruktura, oprema, accelerator i program mentorstva, master program iz preduzetništva, consulting usluge), Inovacioni centar (razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija putem Living Lab pristupa i otvorenih inovacija, revizija malih i srednjih preduzeća i benchmarking usluge putem razvijenih alata, internacionalizacije i po mjeri prilagođenih poslovnih rješenja), Uložite u Pomurje (softlanding program za strana preduzeća koji započinju poslovajne u region), priprema i implementacija projekata Evropske unije (focus na Program Centralne Evrope, Program alpskih prostora, Dunavski program, Medicinski program, ADRION program, Interreg Evropa, Erasmus+, Teritorijalni program SI-AT, Teritorijalni program Si-HU, Teritorijalni program SI-CRO, itd). www.p-tech.si/eng/ 

All session
by Borut Zrim