Christian Knoll

SpecialityCEO twentyreasons business solutions GmbH
Preduzetnik sa dokazanom istorijom rada u industriji kompjuterskog softvera. Profesionalac za razvoj poslovanja i IT proizvoda. Ima bogato iskustvo u softveru kao usluzi (SaaS) i pretprodaji. Obožava menadžment odnosa s klijentima.

All session
by Christian Knoll