Christian Rupp

SpecialityRadi na polju digitalne transformacije u javnom sektoru, nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima
Christian Rupp radi na polju digitalne transformacije u javnom sektoru, nevladinim organizacijama i malim i srednjim preduzećima više od 30 godina. Bio je odgovoran za SME-DIGITAL, kao i glasnogovornik austrijske savezne platforme DIGITAL AUSTRIA i savezni izvršni sekretar za e-upravu od 2003. do kraja 2018. godine. Od 2019. godine je glavni direktor za inovacije u Zajedničkom inovacionom hubu u Njemačkoj, kao i član odbora Nacionalnog centra za e-upravu u Berlinu. Christian je uspješno savjetovao više od desetak zemalja širom svijeta o strategijama digitalizacije i bio je preko 20 godina univerzitetski predavač za e-trgovinu i e-upravu. Međunarodno je priznat govornik i autor preko 30 publikacija. Savezni predsjednik Austrije ga je odlikovao zlatnim odlikovanjem za zasluge u Republici Austriji 2013. godine.

All session
by Christian Rupp