Darko Radić

SpecialityVanredni profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci
Rođen 1976. godine u Livnu. Osnovne studije je završio na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je takođe odbranio doktorsku disertaciju 2011. godine. Zaposlen je kao docent na predmetu Porodično pravo na Fakultetu političkih nauka i Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2015, Darko je savjetnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske. Od 2001-2013. godine je bio savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske, od 2008-2010. godine radio kao savjetnik ministra finansija u Vladi Republike Srpske. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i projektima. Do sada je objavio 19 naučnih i stručnih radova u brojnim naučnim i stručnim časopisima.

All session
by Darko Radić