Dragan Vučić

SpecialityVlasnik i direktor Cyclos Systems
Dragan Vučić vlasnik je i direktor firme Cyclos Systems. Posjeduje višegodišnje iskustvo u organizaciji i upravljanju u bankarstvu i IT sektoru u različitim ulogama, nadležnostima i odgovornostima, od operativnog do strateškog nivoa, kao i u brojnim projektima, komisijama i odborima. Fokus njegovog rada usmjeren je ka oblastima organizacionog razvoja i organizacionog učenja, upravljanja procesima, promjenama i performansama, kao i primjeni tehnologija u poslovanju. Koristi širok spektar tehnologija, metoda i alata za analizu podataka i unapređenje procesa u različitim oblastima i sektorima. Sertifikovan je kao inžinjer procesnih podataka od strane njemačke kompanije Celonis i revizor internih kontrola (CICA) od strane Institute of Internal control u SAD. Takođe, kao reprezentativac Bosne i Hercegovine, stekao je titulu Evropskog šampiona u internoj reviziji za 2021. godinu. Bio je angažovan od strane ARC Instituta iz Njemačke kao Ambasador za Istočnu i Jugoistočnu Evropu na projektu digitalizacije i gejmifikacije edukacije internih revizora. Magistrirao je na Univerzitetu u Stokholmu i trenutno je doktorand na Center for Research in Entrepreneurial Change and Innovative Strategies, Universite catholique de Louvain u Belgiji. Svoje radove je izlagao na međunarodnim konferencija u Parizu, Roterdamu i Londonu
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

All session
by Dragan Vučić