Dragana Bajović

SpecialityRukovodilac poslovnog inkubatora
Dragana trenutno vodi Poslovni inkubator u ICBL-u. Ima preko pet godina profesionalnog iskustva u radu sa mladima, startapima, preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima. Aktivno radi na projektima koji se odnose na unapređenje radnih/poslovnih veština. Svakodnevno radi sa preduzetnicima, pomažući im da razviju svoje ideje i biznise i da dođu do novih tržišta. Aktivno radi u oblasti ženskog preduzetništva i implementacije različitih projekata sa ciljem razvoja preduzetničkog ekosistema.

All session
by Dragana Bajović