Dragana Kokot

SpecialityGeneralni sekretar Privredne komore Republike Srpske
Dragana Kokot, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zaposlena je u PKRS skoro 13 godina, trenutno na poziciji generalnog sekretara Privredne komore Republike Srpske. U okviru PKRS realizuju se aktivnosti koje se odnose na pripremu inicijativa u vezi sa propisima, odnosno zastupanje interesa privrede pred organima vlasti, koordinaciju projekata, komunikaciju sa poslovnom zajednicom, organizaciju različitih poslovnih događaja (sajmova, privrednih misija), edukativnih događaja (seminari, konferencije, radionice) i promociju i unapređenje poslovanja privrednih subjekata. Predsjednica je Savjeta za žensko preduzetništvo PKRS, predsjednica Tehničkog komiteta 55 Društvena odgovornost u Institutu za standardizaciju BiH, koordinator RP 3 u EEN/EUNORS i članica sektorske radne grupe za žensko preduzetništvo u EEN, ovlašteni verifikator u BFC SEE programu.

All session
by Dragana Kokot