Filip Mrdak

SpecialityRukovodilac projekta u Centru za digitalnu transformaciju
Poslednje 3 godine zaposlen kao rukovodilac projekta u Centru za digitalnu transformaciju, zadužen za koordinaciju projektnih aktivnosti, kako sa kompanijama tako i sa konsultantima centra. U portfoliju centra je trenutno preko 750 kompanija i 43 sertifikovana konsultanta za digitalnu transformaciju. Takođe je radio kao rukovodilac projekta za multinacionalne kompanije ali i pri Ministarstvu finansija Republike Srbije.

All session
by Filip Mrdak