Goran Janković

SpecialityViši savjetnik i istraživač u Agenciji za razvoj preduzeća Eda Banja Luka
Goran Janković radi u Agenciji za razvoj preduzeća Eda Banja Luka na poziciji viši savjetnik i istraživač. Radio je na dizajnu, implementaciji i monitoringu projekata lokalnog i regionalnog razvoja, učestvovao u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške lokalnim razvojnim timovima u procesima izrade integrisane strategije razvoja i izgradnje kapaciteta za implementaciju strategije, uključujući pripremu i izvođenje obuka za pripremu i implementaciju projekata primjenom PCM i korištenje EU fondova. Učestvovao u pripremi i implementaciji projekata unapređenja konkurentnosti MSP, sa fokusom na inovacijama. Učestvuje u razradi projekta DIH IDEMO. Učestvovao u pripremi i izvođenju istraživanja zasnovanom na teoriji kompleksnosti – Cynefin framework i primjeni programa SenseMaker. Piše na temu razvoja na blogu Nuances of Development – Contemplation about development.

All session
by Goran Janković