Goran Starčević

SpecialityRukovodilac Sektora automatizacije
Diplomirani inženjer elektrotehnike sa Univerziteta u Banjoj Luci. Posjeduje 10 godina radnog iskustva u oblasti projektovanja i programiranja elektronskih sklopova i automatizaciji industrijskih sistema i sistema obnovljivih izvora energije. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u oblasti pametnog mjerenja električne energije, gdje je prošao sve faze, od razvoja uređaja do sistem integratora. Trenutno radi na razvoju Smart City sistema kao što su upravljanje LED uličnom rasvjetom i višenamjenskih sensora zasnovanih na LoRaWAN komunikacionom protokolu.

All session
by Goran Starčević