Hana Sokolović

SpecialityMagistrica psihologije i psihoterapeutkinja
Hana Sokolović je magistrica psihologije i psihoterapeutkinja pod supervizijom u privatnoj praksi. Po završetku osnovnog i master studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, radila je oko tri godine kao reporterka, voditeljica i urednica na N1 Bosna i Hercegovina, ekskluzivnoj CNN-ovoj podružnici za Balkan, a posljednjih godina aktivna je i angažovana u nevladinom sektoru. Radi kao freelance projektna koordinatorica, novinarka i konsultantica. Radila je kao moderatorica i voditeljica niza događaja i panela za lokalne i međunarodne organizacije, uključujući događaje visokog nivoa na regionalnom nivou. Saradnju u ovim poslovima ostvarila je sa preko 40 organizacija, uključujući Delegaciju EU u BiH, UNDP, USAID, Friedrich Ebert Stiftung Dialogue Southeast Europe, RCC, UNESCO, Internews i brojne druge. Alumnistkinja je Škole političkih studija Vijeća Europe.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Hana Sokolović