Jamila Milović-Halilović

SpecialityEkspert za komunikacije
Preko 20 godina iskustva u medijima, strateškom komuniciranju i odnosima s javnošću. Jedinstvena kombinacija direktnog rada u medijima, privatnom sektoru, međunarodnim organizacijama I korporativnom okruženju. Sačinila je, dizajnirala i sprovela desetine komunkacijskih strategija, planova i projekata. Brendirala je i kreirala različite komunikacijske proizvode i sadržaje. Jamila je učestvovala kao moderator na brojnim regionalnim i međunarodnim konferencijama, kao i predavač i voditelj radionica. Vjeruje u moć komunikacije, i uvijek traži nove načine da prenese što konkretnije, konciznije i konstruktivne poruke.

All session
by Jamila Milović-Halilović