Jovana Romčević Šukalo

SpecialityArhitekta i dizajner, MAM Design Studio
Uticaj inovativnih tehnoloških rješenja na promjene načina života i radni prostor je u središtu Jovnainih interesovanja. Nakon profesionalnog usmjerenja sa arhitekture na produkt dizajn, usavršila se u oblasti dizajna korisničkog iskustva i interfejsa digitalnih proizvoda sa fokusom na koncpet pametnih gradova, IoT rješenja, te digitalizaciju radnih procesa. Kroz svoj dizajn studio je uključena u kreiranje digitalnih rješenja za klijente širom svijeta. Kao predsednica Društva arhitekata Banja Luka, Jovana zastupa suštinske vrijednosti u arhitekturi i urbanom planiranju kroz socijalni i ekonomski razvoj, promovišući vezu arhitekture i inovativnih tehnoloških rješenja. Uključujući arhitekte i druge kreativne profesionalce, ona promoviše holistički pristup u kreativnim industrijama i aktivno učestvuje u projektu NewEuropean Bauhaus Intiative.

All session
by Jovana Romčević Šukalo