Klemens Himpele

SpecialityDirektor informacionih tehnologija (CIO) grada Beča,
Direktor informacionih tehnologija (CIO) grada Beča, koji je istovremeno i načelnik administrativne grupe za „upravljanje procesima i IKT strategiju“, važan je položaj u garantovanju nesmetanog rada gradske uprave i njenih službi. Drugi važan zadatak je unaprijeđenje bečke agende digitalizacije. Glavni rukovodilac infomacija je dio Izvršne grupe za organizaciju i sigurnost Glavnog izvršnog ureda.

All session
by Klemens Himpele