1

Kosta Jovanović

SpecialityProfesor na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
Dr Kosta Jovanović je vanredni profesor i rukovodilac grupe ETF Robotics na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je robotiku 2016. na ETF-u, a profesionalno iskustvo je sticao u Njemačkoj u kompaniji SMS Siemag, Tehničkom univerzitetu u Minhenu i DLR Institutu za robotiku i mehatroniku. Predaje industrijsku robotiku i autonomne mobilne robote. Ima više od 80 recenziranih publikacija i sa preko 300 novih citata godišnje spada u najcitiranije istraživače na ETF-u i u oblasti robotike u regionu. Aktivan je u međunarodnoj saradnji gde je ispred ETF-a vodio nekoliko projekata u oblasti industrijske i medicinske robotike, kao i projekata podrške inovacijama zasnovanim na robotici i vještačkoj inteligenciji u malim i srednjim preduzećima (Horizon programe: MUSAE, DIH-HERO, DIH2, BOWI, SHOP4CF, ReconCell; Fond za nauku: ForNextCobot, CircuBot). Dobitnik je više nagrada: za najbolje radove na konferencijama u regionu i Njemačkoj, grada Beograda, Univerziteta u Beogradu, Fondacije Nikole Tesle, Američke privredne komore u Srbiji. Član je programskog odbora za Klaster 4: Digital, Industry and Space pri Evropskoj komisiji. Angažovan je kao konsultant na projektima tenhničke podrške i programa treninga u oblasti robotike i inovacija u industriji na više programa finansiranih od strane UNOPS, GIZ, EIB.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Kosta Jovanović