1

Kosta Jovanović

SpecialityProfesor na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
Kosta Jovanović je vanredni profesor i rukovodilac „ETF Robotics“ istraživačke grupe na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Univerziteta u Beogradu. Rođen je u Čačku 1986. godine, gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju kao učenik generacije. Diplomirao je 2009. godine na Elektrotehničkom fakultetu kao najbolji student na studijskom programu za elektrotehničku i računarstvo, a doktorirao 2016. godine na ETF-u u oblasti robotike pod mentorstvom prof. Veljka Potkonjaka. Profesionalno iskustvo je sticao u kompaniji „SMS Siemag“ (2009), Tehničkom univerzitetu u Minhenu (2010) i DLR Institutu za robotiku i mehatroniku - (2013), sve u Nemačkoj. Bio je stipendista i koordinator Alumni kluba programa za studente odbora za ekonomske odnose Nemačke sa istočnom Evropom dr Zoran Đinđić i Službe za akademsku razmenu Republike Nemačke (DAAD). Njegove naučne i stručne aktivnosti su usmerene razvoju sistema i razradi primena novih generacija kolaborativnih robota u industriji i medicini. Do sada je objavio više od dvadeset radova u uglednim međunarodnim časopisima. Trenutno na ETF-u rukovodi nekoliko projekta iz oblasti robotike na temu inovacija u industrijskoj i medicinskoj robotici (DIH-HERO, DIH², SHOP4CF, BOWI, ForNextCobot). Angažovan je kao član programskog komiteta u Evropskoj komisiji u oblasti digitaliazije, industrije i svemira ispred Republike Srbije. Bio je prodekan za saradnju sa kompanijama na ETF-u u periodu 2018.-2021. godine.

All session
by Kosta Jovanović