Marina Dimova

SpecialityGlavni tehnički stručnjak za upravljanje u UNDP-u
Marina Dimova je glavni tehnički stručnjak za upravljanje u UNDP-u. Pored podrške organizaciji u području inkluzivnog upravljanja i javne uprave, ona vodi inovacioni rad UNDP-a u zemlji, uključujući uspostavljanje UNDP-ovog Accelerator Lab-a, napore za digitalnu transformaciju u javnom sektoru i pilot inicijativu budućih gradova.

All session
by Marina Dimova