Matt Phair

SpecialityOsnivač Built on ML (CogniCode u SAD-u)
Matt Phair radi u sferi data science i produkcije mašinskog učenja od 2012., s nekoliko popratnih projekata u razvoju aplikacija. Osnivač je Built on ML (CogniCode u SAD-u) koji je na raskrsnici mašinskog učenja i softvera. Već tri godine radi na povećavanju firme. Firma je osnovana u San Diegu početkom 2021., a kasnije te godine preseljena je u New York. U februaru 2022. otvorili su ured u Beogradu. Poznati su kao CogniCode u SAD-u i Built on ML u Evropi. Prije toga vodio je organizaciju Data Science and Machine Learning za Peapod Digital Labs kompanije Ahold Delhaize sa sjedištem u Bostonu. Vodio je četiri tima usredotočena na mehanizme za preporuke, pretraživanje, produkcijsku infrastrukturu mašinskog učenja i jezgru data science (istraživanje).
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Matt Phair