Mihailo Jovanović

SpecialityDoktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode
Doc. dr Mihailo Jovanović je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode. Ima 20 godina profesionalnog iskustva u Telekomu i Pošti Srbije gde je u kontinuitetu poslednjih 14 godina bio u najvišem bordu direktora odgovoran za informacione tehnologije, elektronske komunikacije i razvoj. U periodu 2014–2016. godine, kao član i koordinator Izvršnog odbora Pošte Srbije, doprineo je ostvarivanju najboljeg rezultata poslovanja u istoriji Pošte. Od aprila 2017. godine radio je kao savetnik za elektronsku upravu u Kabinetu Predsednika Vlade. Autor je više knjiga, monografija i trideset stručno-naučnih radova iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronskog poslovanja i ekonomije prezentovanih na vodećim domaćim i međunarodnim konferencijama i u referentnim časopisima.

All session
by Mihailo Jovanović