Mihajlo Savić

SpecialityNastavnik na katedri za Računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta
Doc. dr Mihajlo Savić je nastavnik na katedri za Računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banoj Luci. Nastavu izvodi na predmetima iz oblasti arhitekture računara, operativnih sistema, informacionih sistema i informacionih sistema u internet okruženju. Učesnik je ili koordinator deset projekata iz EU Framework Programme i Horizon serija projekata, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih projekata. Nedavno je nagrađen kao učesnik projekta "National Initiatives for Open Science in Europe", koji se bavi promocijom otvorene nauke u jugoistočnoj Evropi, finansiran sredstvima iz programa "Horizont 2020". Oblasti njegovog istraživanja su računarstvo visokih performansi, distribuirano računarstvo, multimedijalni sadržaji i vještačka inteligencija.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Mihajlo Savić