Milan Aleksijević

SpecialityIzvršni direktor za tehniku u kompaniji Mtel
Milan Aleksijević je rođen 1969. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, a MBA studije je završio 2013. godine. Karijeru je započeo u JP PTT saobraćaja Srbija 1996. godine. Od 1997. godine je zaposlen u Teritorijalnoj direkciji za mrežu Telekoma Srbija, a.d. Beograd na poslovima stručnog saradnika, specijaliste, šefa Službe i rukovodioca, a od 2005. do 2008. godine je rukovodilac Samostalne službe za planiranje i inženjering. Na mjesto direktora Sektora za inženjering upravljačko-komutacionih sistema imenovan je 2008. godine. Od 2012. godine je obavljao poslove v.d. direktora Funkcije tehničke pripreme (inženjering), a od 2013. do 2017. godine je direktor Funkcije za planiranje mreže i servisa Telekoma Srbija. Radio je na razvoju i realizaciji više softverskih sistema kroz interni razvoj bazirano na sinergiji IT/ICT tehnologija i telekomunikacionih sistema. Bio je angažovan na planiranju, razvoju i implementaciji telekomunikacionih sistema, gdje kroz projekte radi na uvođenju novih tehnologija najprije u komutacionim sistemima i transportnoj mreži, a zatim je bio zadužen za razvoj kompletne telekomunikacione mreže i servisa fiksne i mobilne telefonije u Telekomu Srbija. Vodio je i projekte razvoja i implementacije soft-switch tehnologija u mobilnoj mreži, VAS servisnih platformi fiksne i mobilne mreže, uvođenje i implementacija 4G mobilne radio-mreže, ALL-IP projekta transformacije fiksne mreže kroz uvođenje optičke infrastrukture na cijeloj teritoriji Republike Srbije, IPTV multimedijalne platforme i mnoge druge. U periodu od 2010. do 2016. godine bio je rukovodilac Ekspertskog tima Delegacije za pregovore Beograda i Prištine u Briselu i aktivan pregovarač u oblasti telekomunikacija do uspješnog završetka pregovora i dobijanja licenci, a nakon toga i do uspješnog uspostavljanja kompanije mtsDOO na KiM. U periodu od 2017. do 2021. godine je obavljao poslove pomoćnika generalnog direktora Telekoma Srbija, a.d. Beograd i bio zadužen za strategiju razvoja Telekoma Srbija, vođenje strateških projekata, regulatorni i zakonski okvir poslovanja Telekoma Srbija, bezbjednost kao i strategiju i politiku nabavki, te aktivno uključen u razvoj kompanija koje su članice Telekom Srbija grupe kao i inovativne projekte po strateškim inicijativama na nivou Telekoma Srbija. Za izvršnog direktora za tehniku kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 10.03.2021. godine.

All session
by Milan Aleksijević