Milan Ranđelović

SpecialityGeneralni direktor Naučno tehnološkog parka Niš
Iskusan profesionalac sa 20 godina iskustva u preduzetništvu, razvoju poslovanja i ekonomskom razvoju, upravljanju investicijama, direktnim stranim ulaganjima i projektima razvoja poslovne infrastrukture. Pod njegovim rukovodstvom Razvojne agencije Grada Niša, Srbija je napravila ogroman napredak u podršci i unaprjeđenju poslovne i preduzetničke klime u Gradu Nišu. Za 5 godina povećao se broj zaposlenih, kompanija i preduzetnika za 30% i privučeno je skoro milijardu evra direktnih stranih ulaganja u region. Ovi napori su prepoznati i Grad Niš je 2019. godine bio među 10 evropskih gradova sa najboljom strategijom stranih direktnih investicija prema EBRD Emerging Europe i zauzeo 7. mjesto na listi časopisa Financial Times kao jedan od „Malih evropskih gradova za budućnost“. Aktivan je i u akademskom polju kao stručnjak sa brojnim publikacijama u naučnim časopisima i udžbenicima iz oblasti ekonomskog modelovanja i donošenja odluka. Direktan, fokusiran na rezultate, profesionalac za rešavanje problema. Pobornik modernih tehnologija, digitalizacije i društva zasnovanog na znanju. Trenutno je zaposlen kao generalni direktor Naučno tehnološkog parka Niš, Srbija, gdje radi na regionalnoj tranziciji ka ekonomiji zasnovanoj na znanju kroz razvoj regionalnih inovacija i start-up ekosistema.

All session
by Milan Ranđelović