Mile Todorović

SpecialityČlan Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka
Član Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka (CRBO/COO), nadležan za poslovanje sa stanovništvom, informacione tehnologije i operacije. Rođen je 1978. godine, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. U bankarskoj industriji je 18 godina, primarno u segmentu poslovanja sa stanovništvom. Od 2013. godine bio je na poziciji voditelja Sektora za upravljanje prodajom za Retail klijente, a 1. septembra 2021. godine imenovan je za člana Uprave Addiko banke Banja Luka.

All session
by Mile Todorović