1

Mirko Pešić

Specialityv.d. direktor Naučno tehnološkog parka Čačak (NTP Čačak)
Mirko Pešić diplomirani inženjer elektrotehnike v.d. direktora Naučno tehnološkog parka Čačak (NTP Čačak) Područje rada: Odgovorno lice u Naučno tehnološkom parku Čačak; Organizovanje tima zaposlenih; Priprema planova poslovanja organizacije; Priprema izveštaja poslovanja za osnivače i budžetske i druge institucije; Organizacija usluga za podršku inovacione djelatnosti; Planiranje i upravljanje projektima NTP Čačak; Razvoj inovativnih projekata, primjena savremenih tehnologija, digitalizacija i transfer tehnologije; Poslovno planiranje za mala i srednja preduzeća i velike kompanije; Umrežavanje sa stranim i domaćim institucijama u oblastima razvoja start-up i tehnološko razvojnih kompanija ; Dizajniranje i primjena usluga kao dio regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja, razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoja poslovnih udruženja i drugih oblika organizacija poslovnog sektora; Organizovanje takmičenja, prezentacija i drugih događaja za kreativne stvaralačke timove i pojedince; Infrastrukturna podrška za razvoj tehnoloških inovacija; Saradnja sa akademskom i istraživačkom zajednicom.

Naučno tehnološki park Čačak, osnovan je sa ciljem pružanja podrške startap i tehnološkim kompanijama, u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda/usluga, pružajući im paket infrastrukturnih i stručnih programa. Mogućnosti i podrška su dostupni i rastućim visokotehnološkim kompanijama, kroz prilagođene programe. NTP Čačak je osnovan 2011. godine kao lokalna inicijativa javnog, naučnoistraživačkog i privrednog sektora u cilju ubrzanog razvoja inovativnog potencijala stvaranjem povoljnog ambijenta za transfer znanja, novih tehnologija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju i povezivanju nauke i privrede.

NTP Čačak okupio je više od 40 privrednih subjekata, koji radno angažuju više od 250 visokoobrazovanih kadrova. Tokom prethodnih godina afirmisano je više od 50 mladih preduzetnika, 1.200 studenata je animirano za tehnološko i start-up preduzetništvo, više od 2.000 učesnika pratilo je organizovane forme predstavljanja inovativnih organizacija, održano je više od 90 događaja, a više od 300 učesnika je pohađalo neki od javno dostupnih programa/predavanja/obuka. Na javnim konkursima imali smo više od 50 prijava, kompanije članice razvijaju više od 20 inovacionih projekata, uz više od 40 osvojenih nagrada za inovacije i preduzetnišvo.

Cilj NTP Čačak je razvoj inovacionog privrednog ekosistema kroz povezivanje naučnoistraživačkih potencijala i privrednih entiteta u cilju primjene tehnoloških inovacija, razvoja start-up kompanija, zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova, sa direktnim uticajem na razvoj regionalne privrede.

All session
by Mirko Pešić