Mladen Filipović

SpecialityŠef Predstavništva Republike Srpske u Austriji
Magistrirao na Univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju u Beču, Republika Austrija, (Wirtschaftsuniversität Wien), smjer Međunarodno poslovno pravo i Upravljanje javnim preduzećima (Public Management). Od 2012.godine je na čelu Predstavništva Republike Srpske u Austriji sa ciljem da za interese i potrebe Republike Srpske uspostavlja, održava i unapređuje poslovne odnose sa subjektima u Republici Austriji na svim nivoima. Prethodno je bio na pozicijama šefa odeljenja Bank-osiguranja za Austriju i Jugoistočnu Evropu u Allianz Global Assistance, pokrivajući 14 zemalja iz centrale u Beču snoseći odgovornost poslovanja u svim zemaljama kao i Prvi sekretar Stalne Misije BiH pri Organizaciji za bezbjednost i saradnju Evrope (OEBS), Ujedinjenih nacija (UN) i drugih međunarodnih organizacija u Beču, gde je učestvovao u pripremnim pregovorima uoči OEBS samita u Astani. Kao ekspert iz javnog i privatnog sektora, Filipović je učestvovao u brojnim savjetodavnim, i projektima tehničke pomoći OEBS-a, Svjetske Banke kao i razvojnih agencija u Jugoistočnoj Evropi.

All session
by Mladen Filipović