Niels Loader

SpecialityPartner i glavni konzultant u Quintu
Prije 20 godina, Niels je definisao lični moto: obezbjediti što više ljudi pristup vrhunskim IT uslugama. Ovaj moto je naveo Nielsa da postaje jedan od vodećih eksperata i praktičara u primjeni Lean principa u IT-u. Lean IT, Agile i DevOps su svi dio ovog putovanja. Niels ima veliko iskustvo u oblastima upravljanja IT uslugama, poboljšanja IT performansi, Lean IT, Agile i DevOps-u. Autor je knjige „Stručnjak za Lean IT: vođenje transformacije u IT visokih performansi“. Pored svoje uloge glavnog konsultanta i autora, on je od početka bio dio DevOps Agile Skills Association (DASA) i sa njima je razvio DASA Okvir kompetencija i DevOps Fundamentals trening, te je vodio Content Board s Lean IT Asocijacijom (LITA). Takođe je i glavni ispitivač Lean IT-a u APMG-u.

All session
by Niels Loader