Roi Shaposhnik

SpecialityDirektor marketinga i poslovnog razvoja u ELTA Systems Cyber Division Dynamic
Direktor marketinga i poslovnog razvoja u ELTA Systems Cyber Division Dynamic, istaknut stručnjak za prodaju i marketing rezultata sa širokom stručnošću u cyber-u, odbrani i HLS-u na međunarodnim tržištima. Sa sobom nosi profesionalno iskustvo i sposobnost prepoznavanja tržišta koja se stalno mijenjaju, u korist kontinuiranog poslovnog rasta i ulaska na nova tržišta širom svijeta. Visoko predano, kreativno razmišljanje, brzo i precizno uvježbavano za pokretanje i stvaranje snažnih poslovnih partnerstava. Specijalnosti: upravljanje, definisanje i primjena marketinških i prodajnih strategija, pokretanje i izvršavanje poslovnih planova. Posjeduje snažnu tehničku pozadinu i iskustvo u radu sigurnosnih sistema.

All session
by Roi Shaposhnik