Saša Petković

SpecialityRedovni profesor iz oblasti preduzetničke ekonomije
Prof. dr Saša Petković je redovni profesor iz oblasti preduzetničke ekonomije i vanredni profesor iz oblasti teorijske ekonomije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) od 01.03.2002. godine, a kao gostujući profesor predavao je na ekonomskim fakultetima u Zagrebu, Tuzli, Podogorici i Visokoj školi za turizam i ugostiteljstvo u Trebinju. Predaje na svim studijskim ciklusima studija predmete iz oblasti preduzetničke i teorijske ekonomije. Objavio je 40 naučnih radova, 12 monografija i jedan univerzitetski udžbenik. Od 2007. godine do 2020. godine, obavljao je dužnost prodekana za nastavu. Osnivač je i rukovodilac Centra za projektni menadžment i preduzetništvo (CPME) Ekonomskog fakulteta UNIBL od 2014. godine. Od 2023. godine je menadžer Udruženja poslodavaca IKT – ICT Business Srpska. U posljednjih nekoliko godina aktivno istražuje i objavljuje naučne radove iz oblasti preduzetništva, digitalizacije i inovacija. Objavljivao je radove u časopisima kao što su Technological Forecasting and Social Changes, Sustainability, Tobacco Control, International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Small Business and Enterprise Development.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Saša Petković