Sava Savić

Speciality
Od 2012. do 2014. radio je u Upravi za digitalnu agendu kao pomoćnik direktora. Bavio se uspostavljanjem elektronskih javnih servisa i razvojem nacionalnog portala e-Uprava, reformom državne uprave i evropskim integracijama kroz uvođenje informacionih tehnologija. Od 2009. do 2012. radio je u Ministarstvu rada i socijalne politike kao projekt menadžer i koordinator IT komponente projekta DILS, pod pokroviteljstvom Svetske banke. Profesionalni fokus mu je na politikama razvoja elektronskog poslovanja, sajber bezbednosti, informaciono-komunikacione infrastrukture, primjenom IKT-a u sistemu obrazovanja i razvoju servisa e-Uprave. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predsjedavao je Radnom grupom koja je izradila Zakon o informacionoj bezbednosti.

All session
by Sava Savić