Srđan Rajčević

SpecialityMinistar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Srđan Rajčević je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske. Rođen 1982. godine u Banjoj Luci, diplomirao je računarstvo na Siti koledžu Univerziteta u Šefildu, a potom i pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je okončao i postdiplomske studije i stekao zvanje magistra poslovno-pravnih nauka. Radio je u Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske na poslovima analize razvoja informacionih tehnologija, a 2008. godine imenovan je za direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske na čijem čelu se nalazio do izbora za ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Kao koautor je učestvovao u izradi Strategije razvoja elektronske vlade RS u periodu od 2009. do 2012. Bio je šef Radne grupe za informacione tehnologije Ministarstva pravde Republike Srpske, te arbitar i konsultant u više međunarodnih IKT projekata. Član je nadzornog tima za oblast elektronske uprave pri Kancelariji za reformu javne uprave BiH iz Republike Srpske. Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti pravnih aspekata telekomunikacija i informacionog društva i učesnik brojnih međunarodnih naučnih i stručnih konferencija.

All session
by Srđan Rajčević