Stefan Mrvaljević

SpecialityOsnivač i generalni direktora (CEO) kompanije ACHIVR.AI
Stefan Mrvaljević trenutno obavlja funkciju osnivača i generalnog direktora (CEO) kompanije ACHIVR.AI, koja se bavi razvojem obrazovnog softvera u oblasti vještačke inteligencije. Njihov glavni proizvod trenutno je virtuelni tutor zasnovan na vještačkoj inteligenciji. Pored toga, on je direktor Achivr Business Education, firme usmjerene na korporativnu edukaciju. Stefanova profesionalna putanja obuhvata desetogodišnje iskustvo kao konsultant u obrazovanju, gdje se istakao kao kreator kurseva i udžbenika namijenjenih korporativnom obrazovanju i standardizovanim testovima. Svoje prve preduzetničke korake je načinio 2016, kada je osnovao svoju prvu kompaniju, Fringe Planet Games, studio za razvoj video igara čiji je bio suosnivač i operativni direktor (COO), tokom studija na Lund Univerzitetu u Švedskoj.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

All session
by Stefan Mrvaljević