Svjetlana Perković

SpecialityPomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje i načelnik Sektora za informacione tehnologije
Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci završila 1989. godine, master poslovne ekonomije 2008. godine. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od osnivanja na poziciji pomoćnika direktora Sektora za informacione tehnologije. Rukovodilac velikog broja projekata vezanih za automatizaciju poslovnog procesa u Upravi meću kojima su najznačajniji: uvođenje novog carinskog softvera u carinski podsistem Informacionog sistema UIO , modernizacija softvera za Jedinstveni račun Trezora BiH, priprema Uprave za dobijanje statusa Sertifikovanog tijela za izdavanje digitalnog potpisa u BiH što je postala u maju tekuće godine, uvođenje međunarodnog EU prevoza u BiH kao i mnoge razne druge aktivnosti vezane za digitalizaciju Uprave. Član je nekoliko komisija/radnih tijela na nivou BiH među kojima su najznačajnije: član Koordinacije za interoperabilnost Savjeta ministara BiH u okviru Interresorne Radne grupe za interoperabilnost BiH, Član Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje u skladu sa Odlukom za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH, član radnih tijela ispred Uprave za potrebe povećanja efikasnosti provođenja reformskih mjera i aktivnosti u Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave u BiH, član komisija za prijem državnih službenika na nivou BiH iz reda eksperata.

All session
by Svjetlana Perković