Tamara Simić

SpecialityDiplomirani ekonomista - Elas metalexpert LLC
Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, po zanimanju diplomirani ekonomista. Posjeduje 14 godina radnog iskustva na polju računovodstva i finansija. U preduzeću Elas metalexpert d.o.o. je zaposlena od 2013. godine, prvo na poslovima računovodstva i finansija, a od početka 2019. godine imenovana je na poziciju direktora finansija i opštih poslova.

All session
by Tamara Simić