Vedran Šimunović

SpecialityIzvršni direktor Zaklade za inovacijski i tehnološki razvoj
Vedran Šimunović – Trenutno izvršni direktor Zaklade za inovacijski i tehnološki razvoj (INTERA Tehnološki park) je zaklada osnovana u Bosni i Hercegovini, s ciljem organizacije podsticanja i podrške razvoja ekonomskih procesa u regiji Hercegovine. Provodeći više od 30 različitih projekata domaćih i stranih donatora, INTERA Tehnološki park stekao je iskustvo i pouzdan je partner u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine. Osim toga aktivan u implementaciji i promovisanju novih tehnologija u poslovna preduzeća, regiju i gradove kroz organizaciju poslovnih sastanaka, kreiranja prilika za internacionalizaciju, te hackatona za razvoj pametnih gradova. Radio je na istraživanjima održivih pametnih gradova i implementaciji digitalnih poslovnih procesa kao poslovni mentor i dio evropske preduzetničke mreže. Prethodno radno iskustvo ima u metalnom sektoru kao menadžer za pregovaranje sa stranim dobavljačima.