Vedran Šimunović

SpecialityDirektor Intera tehnološkog parka Mostar
Izvršni direktor Zaklade za inovacijski i tehnološki razvoj (INTERA Tehnološki park). Zaklada osnovana u Bosni i Hercegovini, s ciljem organizacije podsticanja i podrške razvoja ekonomskih procesa u regiji Hercegovine. Provodeći više od 30 različitih projekata domaćih i stranih donatora, INTERA Tehnološki Park kao Digitalni Inovacijski Hub pouzdan je partner u stvaranju boljeg poslovnog okruženja kroz digitizaciju, digitalizaciju i digitalnu transformaciju. Vedran Šimunović aktivan je u implementaciji i promovisanju novih tehnologija u poslovna preduzeća, regiju i gradove kroz organizaciju poslovnih sastanaka, kreiranja prilika za internacionalizaciju, te hackatona za razvoj pametnih gradova. Radio je na istraživanjima održivih pametnih gradova i implementaciji digitalnih poslovnih procesa kao poslovni mentor i dio evropske preduzetničke mreže. Prethodno radno iskustvo ima u metalnom sektoru kao menadžer za pregovaranje sa stranim dobavljačima.

All session
by Vedran Šimunović