Vedrana Ajanović

SpecialityViši stručni saradnik u BIT centru Tuzla
Vedrana Ajanović je završila Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, radila u komercijalnoj kompaniji iz Sarajeva. Od februara 2005. angažiran u BIT Centru na razvoju projekata i implementaciji formalne i operativne strukture razvoja inovacione infrastrukture od poslovnog inkubatora do tehnološkog parka. Tokom posljednjih 15 godina stekli su praktičnu kompetenciju i iskustvo u razvoju i vođenju inovativnih aktivnosti i razvoju IKT MSP-a. Predavač na konferencijama o preduzetništvu, inovacijama i malim i srednjim preduzećima.

All session
by Vedrana Ajanović