Željana Jovičić

SpecialitySavjetnik ministra
Docent doktor Željana Jovičić je nastavnik na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Radila je u Službi društvenog knjigovodsta BiH u Banjoj Luci i u banjalučkim preduzećima „Univerzal“ i „Žitokomerc“. Angažovana je i kao savjetnik ministra u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi RS i instruktor za nastavu u postupku sticanja profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji (Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Finrar d.o.o., Banja Luka). Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti poslovnih i javnih finansija.

All session
by Željana Jovičić