Srđan Rajčević

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Priit Martinson

Vodi vladinu praksu tehnološke I digitalne transformacije u kompaniji “PwC Estonia”

Olivera Radić

MODERATOR: Rukovodilac Centra za makroekonomiju i unapređenje poslovanje u PKRS

Donald Prohaska

Viši savjetnik u projektu ‘’Inovacije i digitalizacija u MSP u Bosni i Hercegovini’’

Marko Adžić

Master inženjer elektrotehnike / Kompanija: SAGA D.O.O. New Frontier Group

Samra Lučkin

MODERATOR: Komunikacijski ekspert, direktorica Agencije BORAM

Alen Šeranić

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Milutin Cvetković

Master inženjer elektrotehnike / Kompanija: SAGA D.O.O. New Frontier Group

Siniša Marčić

MODERATOR: Pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Gordana Gardašević

Vanredni profesor i šef Katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Marina Dimova

Glavni tehnički stručnjak za upravljanje u UNDP-u

Mihailo Jovanović

Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode

Vladimir Olšák

Menadžer izvozne prodaje koja se fokusira na e-upravu i rješenja bez papira, s posebnim naglaskom na balkanske zemlje

Tarik Hamzić

MODERATOR: Potpredsjednik Operative @ Ministarstvo programiranja