Alen Šeranić

SpecialityMinistar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, rođen je 1977. godine u Banja Luci, gdje je i završio Medicinski fakultet. Dodatnu edukaciju iz porodične medicine je završio 2007. godine, a specijalizaciju iz epidemiologije 2015. godine. Master tezu u okviru master studija „Ljudski resursi u zdravstvu“ je odbranio u okviru programa Kil Univerziteta u Velikoj Britaniji 2010. godine. Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ u službama porodične medicine i hitne medicinske pomoći, nakon čega 2007. godine, karijeru nastavlja na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Od maja 2018. godine obavljao je funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, te od oktobra 2018. godine, po ovlaštenju predsjednice Vlade, i funkciju ministra prosvjete i kulture.

All session
by Alen Šeranić