Srđan Krčo

SpecialityDirektor kompanije DunavNET
Dr Srđan Krčo jedan je od osnivača i direktor kompanije DunavNET koja dizajnira IoT rešenja po sistemu "ključ u ruke" za pametne gradove, poljoprivredu i industriju. Srđan ima više od 20 godina iskustva u radu sa velikim multinacionalnim kompanijama i međunarodnim istraživačkim i inovacionim projektima. Bio je koordinator H2020 TagItSmart projekta, koji je kroz saradnju 30 partnera iz cele Evrope dizajnirao rešenja za poboljšanje transparentnosti u logističkom lancu u domenu proizvodnje hrane, i, generalno, FMCG domenu. Srđan je jedan od osnivača Međunarodnog IoT Foruma i aktivno učestvuje u radu AIOTI (Alijansa za IoT inovacije) organizacije. Autor je preko 15 patenata i više od 100 radova na međunarodnim konferencijama i u časopisima, a 2007. godine je u Irskoj osvojio nagradu za inženjera godine (Innovation Engineer of the Year). Srđan je čest govornik na međunarodnim događajima koji se bave IoT tehnologijama i njihovom primenom, član je IEEE-a (senior member), a u poslednje 3 godine ima MVP status za IoT aktivnosti koje dodjeljuje Microsoft. U slobodno vreme, Srđan radi sa studentima na poslovnim aspektima IoT-a i digitalne transformacije na FEFA fakultetu, kao i u Afričkom centru za IoT u Ruandi.

All session
by Srđan Krčo